Έγκριση Διαγωνισμού από Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το έγγραφο της έγκρισης του Διαγωνισμού, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ εντάσσεται η Τελετή Βράβευσης, οι μαθητές της ραδιοφωνικής σας ομάδας που πήραν μέρος στον Διαγωνισμό, μπορούν να παρευρεθούν στο Φεστιβάλ στην Κέρκυρα ανεξάρτητα αν το έχετε δηλώσει ως Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

GDE Error: Requested URL is invalid