Οργανωτική επιτροπή

  • Γενιτζές Αναγνώστης

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Ιδρυτικό Μέλος 

 

 

  • Καμήλος Νικόλαος

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio,  Μέλος 

 

 

  • Κοκκινόπουλος Σταμάτης

Τμήμα Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υ.ΠΑΙ.Θ,  Στέλεχος 

 

 

  • Κυμιωνής Στέλιος

ΕΚΟΜΕ, Διεύθυνση Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου, Προϊστάμενος

 

 

  • Παγάνη Ευγενία

ΕΚΟΜΕ, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

 

  • Παπαδημητρίου Σοφία

Τμήμα Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υ.ΠΑΙ.Θ, Προϊστάμενη

 

 

  • Σκουμποπούλου Χαρίκλεια

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Μέλος

 

 

  • Τούλιου Ευτυχία

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Πρόεδρος

 

 

  • Τσιάρτα Άννα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Στέλεχος