Οι στόχοι του διαγωνισμού

Ζούμε σε ένα ζωντανό πλανήτη που κάποτε του δόθηκε το όνομα Γη. Μας προσφέρει τον αέρα που αναπνέουμε, την τροφή που καταναλώνουμε, τα ρούχα που φοράμε, το σπίτι που κατοικούμε και όλα όσα έχουμε.  Γνωρίζουμε πως η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων της γης, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή συντελούν στην απώλεια της βιοποικιλότητας.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, σε διάφορες πόλεις του πλανήτη αυτού, για πρώτη φορά στην ιστορία του, μαθητές και μαθήτριες ξεσηκώθηκαν συντονισμένα σε μαζικές διαδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή, καλώντας τους ενήλικες να κάνουν περισσότερα για να προστατέψουν τον πλανήτη και μαζί την υγεία και ποιότητα ζωής όλων των έμβιων όντων που κατοικούν σε αυτόν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενεργοποιήθηκαν, ώστε να συμβάλουν στον αγώνα υπέρ της αειφορίας και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το έτος 2020 φτάνει σε λίγους μήνες και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μακριά από τους στόχους που έχουν τεθεί για την ενέργεια και το κλίμα στην παγκόσμια συμφωνία της Συνθήκης του Παρισιού (2015). Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί άμεσα και έγκαιρα το πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο ζωής όλων μας.

Μέσα από τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020” με τον τίτλο “Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου, αγκαλιάζουμε τη Γη”, προσκαλούμε τη μαθητική κοινότητα να εκφραστεί καλλιτεχνικά αναδεικνύοντας τους προβληματισμούς, που εγείρονται από την αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας και να αγωνιστεί ειρηνικά ενάντια στις απερίσκεπτες ενέργειες που καταστρέφουν την βιοποικιλότητα. Ιδανικά, θα μπορούσαν οι νέοι να δημιουργήσουν τη δική τους πρόταση για τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος, να αντιπαραβάλλουν ένα σχέδιο βιωσιμότητας, προτείνοντας αυτό τον νέο τρόπο ύπαρξης και σκέψης που θα διασφαλίζει στους αυριανούς ενήλικες, ένα υγιές και βιώσιμο φυσικό περιβάλλον

Ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, αλλά και να ακούσουμε και να πάρουμε παράδειγμα από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που υψώνουν το ανάστημά τους ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στις μέρες μας, και που κάνουν αυτό που εμείς, οι ενήλικες, έπρεπε να κάνουμε γι’ αυτούς, να προστατεύουμε το μέλλον τους, το σπίτι μας, τη Γη.

Μέσω της ραδιοφωνικής και μουσικής δημιουργίας στοχεύεται οι μαθητές:

Να ευαισθητοποιηθούν στο περιβαλλοντικό μείζον ζήτημα στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης και να είναι σε θέση να επιχειρηματολογούν για την προστασία του πλανήτη

Να συμβάλλουν στην προώθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης

Να αποκτήσουν οράματα, ικανότητες και αξίες που θα τους βοηθήσουν να διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον των γενεών που θα έλθουν

Να κατανοήσουν ότι ως άτομα έχουν καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα και να καταστούν ενεργοί πολίτες, ικανοί να εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον

Να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν στις νέες τεχνολογίες και στον γραμματισμό στα Μέσα και στην Πληροφορία (ψηφιακή και οπτικοακουστική παιδεία)

Να γίνουν κριτικοί ακροατές, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των συμμετοχών μεταξύ συνομηλίκων, και να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικού γραμματισμού, καλλιεργώντας την ευγενή άμιλλα και τον υγιή συναγωνισμό ανάμεσα στους συμμετέχοντες

Να αποτελέσουν πολλαπλασιαστές της δράσης και να συμβάλουν στη διάχυση του μηνύματος για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες από τη βιωματική και δημιουργική μάθηση και να εκφραστούν καλλιτεχνικά με αυθόρμητο και πηγαίο τρόπο