Ψηφοφορία Ακροατών ESR

 *Η διαδικασία της ψηφοφορίας των ακροατών ολοκληρώθηκε. Πατήστε στην αντίστοιχη κατηγορία, ακούστε τις συμμετοχές των σχολείων και δείτε τις καρδιές που συγκέντρωσαν.