Οι στόχοι του διαγωνισμού

Μέσω της ραδιοφωνικής και μουσικής δημιουργίας στοχεύεται οι μαθητές:

Να αντιληφθούν την κυριολεκτική αλλά και συμβολική-μεταφορική διάσταση του ταξιδιού ως μέσου αυτογνωσίας αλλά και ως μετουσίωση της πραγματικότητας δια της φαντασίας

Να συνειδητοποιήσουν τις πολλαπλές εκδοχές του ταξιδιού μέσα στο χρόνο, τη διαφορετική κάθε φορά σκόπευση και αναγκαιότητά του, την οικονομική, πνευματική, γνωστική, πολιτιστική αλλά και ψυχαγωγική του διάσταση

Να εξωτερικεύσουν την επιθυμία τους για εξερεύνηση και μετάβαση στο άγνωστο

Να συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο για τα οφέλη του ταξιδιού στη ζωή

Να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους για το ταξίδι μέσα από σύνθεση ηχοτοπίων πλάθοντας εικόνες για τους ακροατές

Να αξιοποιήσουν ποικίλες αφηγηματικές τεχνικές για να προσελκύσουν την προσοχή στην ακρόαση

Να συνεργαστούν για τη δημιουργία συλλογικών ιστοριών

Να ανακαλύψουν στην πράξη τη σημαντικότητα της ραδιοφωνικής τέχνης και να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες που αφορούν στην Παιδεία για τα Μέσα

Να γίνουν κριτικοί ακροατές των μαθητικών έργων από άλλα σχολεία και να ασκηθούν στην αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση

Να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και στοχευμένα τα μαθητικά τους έργα στο ευρύτερο κοινό κατά τη διαδικασία της Ψηφοφορίας των Ακροατών