Αξιολόγηση και βραβεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το ραδιοφωνικό μήνυμα

 • η πρωτοτυπία
 • το περιεχόμενο του μηνύματος
 • ο τρόπος και το ύφος εκφώνησης
 • η μουσική/ηχητική επένδυση
 • η ποιότητα του ήχου
 • ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

Για το τραγούδι

 • ο στίχος
 • η σύνθεση
 • η ερμηνεία
 • η ποιότητα του ήχου
 • ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η αξιολόγηση βάσει κριτηρίων θα υλοποιείται με δύο (2) τρόπους, οι οποίοι θα συνυπολογίζονται για το τελικό αποτέλεσμα:

 1. Από τις Κριτικές Επιτροπές: Η αξιολόγηση των συμμετοχών γίνεται από την αντίστοιχη Κριτική Επιτροπή κάθε κατηγορίας, η οποία απαρτίζεται από ειδικούς για αυτό τον σκοπό και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα https://contest.europeanschoolradio.eu. Οι συμμετοχές αποστέλλονται στην Κριτική Επιτροπή χωρίς επιπλέον στοιχεία για τους δημιουργούς και αξιολογούνται ανώνυμα.
 2. Από τα συμμετέχοντα σχολεία: Κάθε σχολείο θα έχει την δυνατότητα, με βάση οδηγίες που θα σταλούν στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, να αξιολογήσει τις υπόλοιπες συμμετοχές που αφορούν την κατηγορία στην οποία υπέβαλε συμμετοχή το σχολείο. Οι συμμετοχές αποστέλλονται στα σχολεία χωρίς επιπλέον στοιχεία για τους δημιουργούς.

 

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση του διαγωνισμού  «Καν’ το ν’ ακουστεί 2022» θα πραγματοποιηθεί από τις 14/3/2022 μέχρι τις 27/3/2022. Αξιολογητές θα είναι οι κριτικές επιτροπές που αποτελούνται από διακεκριμένους επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής, της δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης,  καθώς και τα σχολεία (οι μαθητικές ομάδες) που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Το ποσοστό βαθμολογίας των κριτικών επιτροπών στην τελική βαθμολογία θα είναι 60% και των διαγωνιζόμενων σχολείων 40%. Τα σχολεία θα συμμετέχουν στη διαδικασία προαιρετικά, παροτρύνονται όμως να αξιοποιήσουν τη νέα διαδικασία αξιολόγησης για κριτική ακρόαση και παιδαγωγική αξιοποίηση.

 

Διαδικασία αξιολόγησης από τα διαγωνιζόμενα σχολεία

  1. Κάθε σχολείο που έχει υποβάλει συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα έχει πρόσβαση με τον ίδιο λογαριασμό με τον που έκανε την υποβολή,  στη σελίδα: http://europeanschoolradio.eu/contest2022schools
  2. Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με ηχητικά όλων των συμμετοχών της βαθμίδας που ανήκει το σχολείο και της κατηγορίας που διαγωνίζεται χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης των συμμετοχών. Αν για παράδειγμα, ένα δημοτικό σχολείο έχει υποβάλει συμμετοχή με ραδιοφωνικό μήνυμα, θα εμφανίζονται τα ηχητικά όλων των ραδιοφωνικών μηνυμάτων των δημοτικών σχολείων.  
  3. Στην ίδια σελίδα κάθε σχολείο θα μπορεί να επιλέγει έναν αριθμό συμμετοχών (εκτός από τη δική του συμμετοχή) που θα αξιολογεί ως τις καλύτερες με φθίνουσα κατάταξη (1η, 2η, 3η κ.λπ.). Δηλαδή, η συμμετοχή που θα δηλωθεί ως 1η επιλογή θα θεωρείται η καλύτερη.
  4. Ο αριθμός των συμμετοχών που θα μπορεί να επιλέξει κάθε σχολείο θα είναι αναλογικός  με το πλήθος των συμμετοχών στην συγκεκριμένη κατηγορία.
  5. Η σελίδα θα δίνει έναν μοναδικό κωδικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση από τους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να ακούσουν τις συμμετοχές και από το σπίτι τους. Οι μαθητές δε θα μπορούν να καταχωρίσουν τις επιλογές. Μόνο ο/η εκπαιδευτικός θα μπορεί να καταχωρήσει τις τελικές επιλογές του σχολείου.
  6. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης από κάθε σχολείο δε θα υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης των επιλογών.

Διδακτική αξιοποίηση της διαδικασίας

Η διαδικασία της κριτικής ακρόασης αντίστοιχων έργων μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να ωφελήσει πολλαπλώς τη μαθησιακή διαδικασία. Η Οργανωτική Επιτροπή δημιούργησε και διαθέτει στα διαγωνιζόμενα σχολεία το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

 1. Φύλλο Προτάσεων Παιδαγωγικής Αξιοποίησης προς τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας για τη διαδικασία αξιολόγησης
 2. Φύλλο Αξιολόγησης για τους μαθητές στην κατηγορία τραγουδιού
 3. Φύλλο Αξιολόγησης για τους μαθητές στην κατηγορία ραδιοφωνικού μηνύματος

«Κάν΄ το… να Αξιολογηθεί και να Αξιοποιηθεί»

Εισήγηση της κας Χαρίκλεια Σκουμποπούλου , Μέλος Επ. Εταιρείας “European School Radio”, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02-ΤΕ16

Η εισήγηση επιδιώκει να παρουσιάσει τους στόχους της αξιολόγησης των συμμετοχών του Πανελλήνιου διαγωνισμού «Κάν΄ το ν΄ ακουστεί» από τα διαγωνιζόμενα σχολεία, να περιγράψει τη διαδικασία της αλλά και να προτείνει τρόπους διδακτικής αξιοποίησής της στη σχολική τάξη. Αναφέρονται, επίσης, παραδείγματα και πρακτικές αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού του διαγωνισμού όπως εφαρμόστηκαν στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

 

Η ψηφοφορία ακροατών – κοινού θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Οι ακροατές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ακούσουν όλες τις συμμετοχές γνωρίζοντας τα στοιχεία των δημιουργών από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή σελίδα. Τα βίντεο που έχουν δημιουργήσει τα σχολεία θα είναι πλέον δημόσια, οι αφίσες και οι περιγραφές θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και θα είναι δυνατή η προώθηση των συμμετοχών από κάθε σχολείο, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού. Κάθε ακροατής θα μπορεί να δώσει την “καρδιά” – ψήφο του σε όσες συμμετοχές του αρέσουν. Μια συμμετοχή από κάθε κατηγορία (Ραδιοφωνικό Μήνυμα και Τραγούδι) που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες “καρδιές” θα κερδίσει το Βραβείο Ακροατών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Μετά και την ολοκλήρωση της Ψηφοφορίας Ακροατών θα ανακοινωθούν, σε πρώτη μετάδοση από τη ειδική εκπομπή του European School Radio “Καν’ το ν’ ακουστεί στον αέρα” και θα  δημοσιευτούν χωρίς σειρά κατάταξης, τα (μέχρι) τρία πρώτα σχολεία από κάθε κατηγορία  με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, ώστε να προετοιμάσουν την συμμετοχή τους στην Τελετή Βράβευσης.  Στην Τελετή Βράβευσης θα ανακοινωθεί η τελική σειρά των πρώτων βραβείων. 

Επίσης θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των συμμετοχών που διακρίθηκαν στις πρώτες θέσεις (πέραν της πρώτης τριάδας).

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

 

Κατά την Τελετή Βράβευσης, θα γίνονται οι απονομές μέχρι και σε τρία (3) πρώτα βραβεία ανά κατηγορία συμμετοχής και ανά επίπεδο σχολείου, δηλαδή σε:

 • Νηπιαγωγεία
 • Δημοτικά
 • Γυμνάσια
 • Λύκεια
 • Ειδικά

Επίσης, θα δοθούν δύο (2) Βραβεία των Ακροατών του ΕSR με διαδικτυακή ψηφοφορία, ένα για κάθε κατηγορία συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα, τραγούδι).

 • Όλες οι σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή τους στον διαγωνισμό,  θα λάβουν βεβαίωση/αναμνηστικό συμμετοχής.
 • Όλα τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια θα μεταδίδονται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του European School Radio.
 • Διερευνάται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί φέτος δια ζώσης, με προσκεκλημένους μαθητές/ εκπαιδευτικούς. Σχετική ανακοίνωση θα υπάρξει τις επόμενες εβδομάδες.