Ψηφοφορία Ακροατών ESR

 *Η διαδικασία της ψηφοφορίας των ακροατών ολοκληρώθηκε. Πατήστε στην αντίστοιχη κατηγορία, ακούστε τις συμμετοχές των σχολείων και δείτε τις καρδιές που συγκέντρωσαν.

Παρακολουθήστε το YouTube Playlist με τα βίντεο των συμμετοχών του διαγωνισμού “Καν’ το ν’ ακουστεί 2022”

(πατήστε στις 3 γραμμές πάνω δεξιά για να επιλέξετε βίντεο)

Playlist Καν' το ν' ακουστεί 2022