Οργανωτική επιτροπή Διαγωνισμού

  • Γενιτζές Αναγνώστης

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Ιδρυτικό Μέλος 

 

  • Σκουμποπούλου Χαρίκλεια

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Μέλος

 

  • Οικονόμου Αναστασία

Τμήμα Εκπ. Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Προϊστάμενη

 

  • Παπαδημητρίου Σοφία

Τμήμα Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υ.ΠΑΙ.Θ, Προϊστάμενη

 

  • Πουλοπούλου Άλκηστις

Τμήμα Εκπ. Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υ.ΠΑΙ.Θ, Στέλεχος

 

  • Τούλιου Ευτυχία

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, Πρόεδρος

 

  • Τσιάρτα Άννα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Στέλεχος