Διευκρίνιση για την ανάρτηση βίντεο κατά την υποβολή

21 Jan Διευκρίνιση για την ανάρτηση βίντεο κατά την υποβολή

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Σύμφωνα με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020”, ενθαρρύνονται τα σχολεία που θα συμμετέχουν, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους συνοδευόμενη από ένα βίντεο.

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε σε όσους επιλέξατε να δημιουργήσετε και να στείλετε οπτικοποιημένο ραδιοφωνικό μήνυματων μαθητών σας (βίντεο) ή βίντεο κλιπ του τραγουδιού των μαθητών σας, τότε θα ακολουθήσετε την εξής διαδικασία.

  1. Θα αναρτήσετε το βίντεο ή βιντεο κλιπ σε κάποια από τις διαδικτυακές πλατφόρμες για βίντεο (πχ http://vod.sch.gr/, Youtube, Vimeo κλπ).

  2. Θα αντιγράψετε τον σύνδεσμο του αναρτημένου βίντεο ή βίντεο κλιπ και θα το μεταφέρετε στη φόρμα υποβολής συμμετοχής στο πεδίο “Περιγραφή”.

  3. Διευκρινίζεται ότι το βίντεο που θα ανεβάσετε, δεν θα εμφανίζεται δημόσια καθόλη τη διάρκεια αξιολόγησης των συμμετοχών, οπότε θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα την ιδιωτικότητα στον σύνδεσμο.  Μετά τις 29/2/20, που λήγει η διαδικασία αξιολόγησης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ώστε το βίντεο να εμφανίζεται δημόσια.

Σας υπενθυμίζουμε, όμως, ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κριτικών Επιτροπών και των Συμμετεχόντων Σχολείων θα βαθμολογηθούν μόνο τα ηχητικά με ανώνυμο τρόπο. Τα βίντεο δεν θα συνυπολογιστούν για την βαθμολόγηση.  Οι οπτικοποιημένες δημιουργίες σας είναι για λόγους Επικοινωνίας της Δράσης σας, αλλά και Διάχυσης κατά την ψηφοφορία του κοινού. Επίσης, θα προβληθούν στο 7ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio, αλλά και στην ιστοσελίδα.