Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διαγωνισμού

11 Mar Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διαγωνισμού

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς για τις πολύ αξιόλογες συμμετοχές που υπέβαλαν στον Διαγωνισμό “Καν’ το ν’ ακουστεί 2020” και να δώσουμε συγχαρητήρια στα σχολεία που διακρίθηκαν

Φέτος, η διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων ακολούθησε την πρωτοποριακή μέθοδο μεικτής αξιολόγησης, μέσω ενιαίου, αυτοματοποιημένου συστήματος βαθμολόγησης από Κριτές και Διαγωνιζόμενα Σχολεία στοχεύοντας στην πολυφωνία, την ενεργή συμμετοχή των σχολείων και την απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Το 70% της βαθμολογίας αντλήθηκε από την αξιολόγηση των μελών των Κριτικών Επιτροπών Ραδιοφωνικών Μηνυμάτων & Τραγουδιών, που αποτελούνται από σαράντα εννέα (49) Κριτές από τον χώρο της Εκπαίδευσης, της Δημοσιογραφίας, της Μουσικής, καθώς και Ειδικοί για θέματα Περιβάλλοντος. 

Μέσω διαδικτυακής φόρμας αξιολόγησης, με τυχαία κατανομή και με ανώνυμο τρόπο βαθμολογήθηκαν από κάθε κριτή ατομικά όλες οι συμμετοχές σε κάθε κατηγορία, με αριθμό κριτών ανά συμμετοχή 3 έως 5.

Το 30% της βαθμολογίας αντλήθηκε από την αξιολόγηση των Διαγωνιζόμενων Σχολείων, διαδικασία που ακολουθήθηκε και  στον τρόπο βαθμολόγησης των κριτών (κριτήρια, κλίμακα). 

Το άθροισμα των βαθμολογιών κριτών και διαγωνιζόμενων σχολείων διαμόρφωσε την τελική κατάταξη, σύμφωνα με την οποία η Οργανωτική Επιτροπή επικύρωσε τα αποτελέσματα και, κρίνοντας από τον αριθμό συμμετοχών ανά κατηγορία και επίπεδο σχολείου, αποφάσισε τον αριθμό των Βραβείων που θα απονείμει στην Τελετή Βράβευση.

Ο Διαγωνισμός συνεχίζεται μέχρι και τις 3 Απριλίου 2020 με τη διαδικασία της Ψηφοφορίας Ακροατών, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι δύο (2) συμμετοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και θα κερδίσουν το Βραβείο Ακροατών Ραδιοφωνικού Μηνύματος και το Βραβείο Ακροατών Τραγουδιού!

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τη διεξαγωγή της Τελετής Βράβευσης και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν οι βαθμολογίες της τελικής κατάταξης.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού