Ανακοίνωση για τις τεχνικές εργασίες στις σελίδες της Ψηφοφορίας Ακροατών

24 Apr Ανακοίνωση για τις τεχνικές εργασίες στις σελίδες της Ψηφοφορίας Ακροατών

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία της Ψηφοφορίας ξεκινά και πάλι!

Η τεράστια επισκεψιμότητα μας ανάγκασε να μεταφερθούμε σε άλλη υποδομή προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όλους τους χρήστες. Η Τεχνική Ομάδα του European School Radio κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δοθεί λύση.
Συγκεκριμένα, μετά τη μεταφορά του συστήματος και για μερικές ώρες παρατηρήθηκε δυσλειτουργία στην καταμέτρηση των ψήφων στις συμμετοχές και για αυτόν τον λόγο θα διατηρηθούν όσες ψήφοι είχαν δοθεί από εσάς πριν τη μεταφορά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.