Δήλωση συμμετοχής στην εκπομπή “Κάν’το ν’ ακουστεί στον αέρα 2021!” – Μαθητές

Συμπληρώστε τη παρακάτω ηλεκτρονική δήλωση και πατήστε στο κουμπί “Υποβολή” που υπάρχει στο τέλος.Περαιτέρω, δηλώνω:
  • ότι έχω ατομικά το δικαίωμα να παράσχω την συγκατάθεση μου για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μου.
  • ότι μεταβιβάζω δίχως αντάλλαγμα τα συναφή περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για δέκα έτη ή με την ενηλικίωση του τέκνου μου που θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα που απαιτούνται για την συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες που συνίσταται συγκεκριμένα στην φωνή του τέκνου μου.
  • ότι η συμμετοχή του τέκνου μου είναι εθελοντική και θα οδηγήσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παραγωγής ηχογραφημένου ή/και ζωντανού οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με άλλους συμμαθητές του ή/και άλλους παραγωγούς του European School Radio το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της ως άνω ΑΜΚΕ http://europeanschoolradio.eu/.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΥπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.


2. Νομική Βάση

Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την φωνή,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων (για την απεικόνιση σε βίντεο και φωτογραφία) και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.


3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Αόριστο χρονικό διάστημα ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθεντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.


4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση του ανηλίκου (φωτογραφία-βίντεο), φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται παραπάνω ως ατομικά Στοιχεία.


5.Αποδέκτες

Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.


6.Δικαιώματα των υποκειμένων
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com


8. Προσφυγή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


9.Δήλωση

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει και αποδέχομαι τα παραπάνω.Στοιχεία επικοινωνίας: