Δήλωση συμμετοχής στην εκπομπή “Κάν’το ν’ ακουστεί στον αέρα 2022!” – Εκπαιδευτικοί

Συμπληρώστε τη παρακάτω ηλεκτρονική δήλωση και πατήστε στο κουμπί “Υποβολή” που υπάρχει στο τέλος.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία στο πλαίσιο της ραδιοφωνική εκπομπής του European School Radio "Kαν' το ν΄ακουστεί στον αέρα". Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η συλλογή και επεξεργασία τους γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, GDPR – ΓΚΠΔ).