Κάτι αλλάζει… στην αξιολόγηση του “Κάν΄ το ν΄ακουστεί”

02 Feb Κάτι αλλάζει… στην αξιολόγηση του “Κάν΄ το ν΄ακουστεί”

      Κάτι αλλάζει (σποτ)

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Καν’ το ν’ ακουστεί”, θεωρώντας ότι για την τελική αξιολόγηση των συμμετοχών θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη της τη γνώμη και τις προτιμήσεις των ίδιων των μαθητών,  εγκαινιάζει μια νέα διαδικασία αξιολόγησης. Για πρώτη φορά τα διαγωνιζόμενα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τις φετινές συμμετοχές.

Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση του διαγωνισμού  «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2020» θα πραγματοποιηθεί από τις 11/2/2020 μέχρι τις 29/2/2020. Αξιολογητές θα είναι οι κριτικές επιτροπές που αποτελούνται από διακεκριμένους επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής, της δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης,  καθώς και τα σχολεία που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Το ποσοστό βαθμολογίας των κριτικών επιτροπών στην τελική βαθμολογία θα είναι 70% και των διαγωνιζόμενων σχολείων 30% για αυτή την πρώτη, πιλοτική, εφαρμογή του νέου συστήματος. Τα σχολεία θα συμμετέχουν στη διαδικασία προαιρετικά, παροτρύνονται όμως να αξιοποιήσουν τη νέα διαδικασία αξιολόγησης για κριτική ακρόαση και παιδαγωγική αξιοποίηση.

Διαδικασία αξιολόγησης από τα διαγωνιζόμενα σχολεία

  1. Κάθε σχολείο που έχει υποβάλει συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα έχει πρόσβαση με τον ίδιο λογαριασμό με τον που έκανε την υποβολή,  στη σελίδα: http://europeanschoolradio.eu/el/contest2020
  2. Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με ηχητικά όλων των συμμετοχών της βαθμίδας που ανήκει το σχολείο και της κατηγορίας που διαγωνίζεται χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης των συμμετοχών. Αν για παράδειγμα, ένα δημοτικό σχολείο έχει υποβάλει συμμετοχή με ραδιοφωνικό μήνυμα, θα εμφανίζονται τα ηχητικά όλων των ραδιοφωνικών μηνυμάτων των δημοτικών σχολείων.  
  3. Στην ίδια σελίδα κάθε σχολείο θα μπορεί να επιλέγει έναν αριθμό συμμετοχών (εκτός από τη δική του συμμετοχή) που θα αξιολογεί ως τις καλύτερες με φθίνουσα κατάταξη (1η, 2η, 3η κ.λπ.). Δηλαδή, η συμμετοχή που θα δηλωθεί ως 1η επιλογή θα θεωρείται η καλύτερη.
  4. Ο αριθμός των συμμετοχών που θα μπορεί να επιλέξει κάθε σχολείο θα είναι αναλογικός  με το πλήθος των συμμετοχών στην συγκεκριμένη κατηγορία.
  5. Η σελίδα θα δίνει έναν μοναδικό κωδικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση από τους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να ακούσουν τις συμμετοχές και από το σπίτι τους. Οι μαθητές δε θα μπορούν να καταχωρίσουν τις επιλογές. Μόνο ο/η εκπαιδευτικός θα μπορεί να καταχωρήσει τις επιλογές.
  6. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης από κάθε σχολείο δε θα υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης των επιλογών.

 

Διδακτική αξιοποίηση της διαδικασίας

Η διαδικασία της κριτικής ακρόασης αντίστοιχων έργων μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να ωφελήσει πολλαπλώς τη μαθησιακή διαδικασία. Η Οργανωτική Επιτροπή δημιούργησε και διαθέτει στα διαγωνιζόμενα σχολεία το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

 1. Φύλλο Προτάσεων Παιδαγωγικής Αξιοποίησης προς τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας για τη διαδικασία αξιολόγησης  
 2. Φύλλο Αξιολόγησης για τους μαθητές στην κατηγορία τραγουδιού
 3. Φύλλο Αξιολόγησης για τους μαθητές στην κατηγορία ραδιοφωνικού μηνύματος

 

Ευχαριστούμε που συμμετέχετε με τους μαθητές σας στη διαδικασία αξιολόγησης

των ραδιοφωνικών μηνυμάτων του

Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού

“Καν΄ το ν΄ ακουστεί 2020” 

Καλή Επιτυχία στις δικές σας συμμετοχές!!!