Έγκριση Φεστιβάλ από Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το έγγραφο της έγκρισης του Φεστιβάλ, από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων.

Download (PDF, 123KB)