Τελική προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον Διαγωνισμό 2022

14 Feb Τελική προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον Διαγωνισμό 2022

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και μαθητές,

Ο σημαντικός αριθμός αιτημάτων μέσω των οποίων ζητείται ολιγοήμερη παράταση του Διαγωνισμού εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων που προέκυψαν μετά τις Γιορτές και δυσχεραίνουν την προσπάθεια ηχογράφησης του συνόλου των συμμετεχόντων μαθητών μάς οδήγησε στην απόφαση να δώσουμε ως νέα και τελική προθεσμία υποβολής συμμετοχών την 6η Μαρτίου 2022 και ώρα 23.59, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετοχών. Παρακαλούμε ολοκληρώστε έγκαιρα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τις ηχογραφήσεις και την επεξεργασία του υλικού σας, προκειμένου να υποβάλετε νωρίτερα και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από το σύστημά μας. Άλλη παράταση δε δύναται να δοθεί, δεδομένου ότι ακολουθούν και άλλες φάσεις που χρειάζεται ένα ικανό και επαρκές διάστημα για την υλοποίησή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των συμμετοχών πρέπει να γίνεται από λογαριασμό χρήστη εκπαιδευτικού κι όχι από λογαριασμό σχολείου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεση επικοινωνία και υποστήριξη με τον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Τέλος, ελέγξτε εάν η συμμετοχή σας πληροί τους όρους του φετινού Διαγωνισμού, ιδιαιτέρως στο σημείο που αναφέρεται ότι δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές που προέρχονται από μεμονωμένα σχολεία κι όχι από συνεργασίες σχολείων.

 

Καλή επιτυχία.

Η Οργανωτική Επιτροπή