Νέα παράταση για υποβολές στον Διαγωνισμό “ΚΑΝ ΤΟ Ν ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2021”

18 Feb Νέα παράταση για υποβολές στον Διαγωνισμό “ΚΑΝ ΤΟ Ν ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2021”

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά αιτήματά σας για επιπλέον χρόνο, ώστε να ολοκληρώσετε την παραγωγή των δημιουργιών των μαθητών/τριών σας, εξαιτίας του ότι τα σχολεία έκλεισαν ξανά και γενικότερα οι υπηρεσίες που θα θέλατε να αξιοποιήσετε δεν ήταν διαθέσιμες μέχρι τέλη Φλεβάρη, επιθυμούμε να σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε το σημαντικό έργο σας δίνοντας δεύτερη παράταση στις υποβολές έως τις 25 Μαρτίου 2021.

Θα σας παρακαλούσαμε, έως τότε να έχετε υποβάλει τις συμμετοχές ακολουθώντας τις Οδηγίες και ελέγχοντας ύστερα στις Συμμετοχές αν έχουν παραληφθεί από εμάς. Δε θα υπάρξει δυνατότητα άλλης παράτασης, δεδομένου ότι χρειάζεται μέσα στο διδακτικό έτος να δοθεί χρόνος για αξιολόγηση από τις Κριτικές Επιτροπές και από εσάς, ως Συμμετέχοντα Σχολεία, ενώ έπειτα από αυτό θα ακολουθήσει και η διαδικασία της Ψηφοφορίας των Ακροατών!

Καλές Δημιουργίες!

Η Οργανωτική Επιτροπή