Παράταση στις υποβολές για τον Διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021”

22 Dec Παράταση στις υποβολές για τον Διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021”

Αγαπητές/Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματά σας, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες εκπαίδευσης που βιώνουμε, με δυσκολίες στην υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων εκτός σχολείου, ανακοινώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής συμμετοχών του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν΄το ν’ ακουστεί 2021” με τίτλο “Από το Εγώ στο Εμείς” παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021! Συνεπώς, θα δεχόμαστε τις συμμετοχές των σχολείων, ραδιοφωνικά μηνύματα ή τραγούδια, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Στον Διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν τόσο συλλογικές όσο και ατομικές συμμετοχές μαθητών/μαθητριών.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι εντός του Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή επιμορφωτική διημερίδα για το ραδιόφωνο, στο πλαίσιο της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα, εκτός των σχετικών εισηγήσεων, να συμμετέχετε σε εργαστήρια για εξ αποστάσεως ραδιοφωνική και μουσική παραγωγή.

Η Οργανωτική Επιτροπή