Αξιολόγηση 2021 – Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση των συμμετοχών από τη κριτική επιτροπή έχει ολοκληρωθεί.

Ευχαριστούμε πολύ !