Αξιολόγηση 2021 – Σχολεία

Η αξιολόγηση των συμμετοχών από τα συνδιαγωνιζόμενα σχολεία έχει ολοκληρωθεί.

Ευχαριστούμε πολύ !