Βραβεία και τιμητικές Διακρίσεις του “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2019”
Βραβείο Νηπιαγωγείου
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Γυμνασίου
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Δημοτικού
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Λυκείου
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Τραγουδιού Ακροατών ESR
Βίντεο κλιπ
Τιμητικές Διακρίσεις
Ειδικού Σχολείου
Βίντεο κλιπ
Στίχου
Βίντεο κλιπ
Ερμηνείας
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Νηπιαγωγείου
Βραβείο Δημοτικού
Βραβείο Γυμνασίου
Βραβείο Λυκείου
Βραβείο Ραδιοφωνικού Μηνύματος Ακροατών ESR
Τιμητικές Διακρίσεις
Νηπιαγωγείου
Γυμνασίου
Δημοτικού
Δημοτικού
Λυκείου
Συμμετοχές με την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή

, εκτός των διακριθέντων, κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης (σε τυχαία σειρά)

Νηπιαγωγείου
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Νηπιαγωγείου
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Συμμετοχές που έλαβαν τις περισσότερες καρδιές κατά την διαδικτυακή ψηφοφορία για το Βραβείο Ακροατών ESR

Κατάταξη

Ψήφοι/Καρδιές

Συμμετοχή

1.
3073
      44
2.
2781
      1
3.
1989
      4268
4.
1117
      4
5.
1041
      10

 

Κατάταξη

Ψήφοι/Καρδιές

Συμμετοχή

1.
2213
      ΕΝΕΕΓΥΛ-ΑΙΓΑΛΕΩ
2.
1446
      4403
3.
830
      ΓΕΛ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ
4.
699
      5
5.
673
      4365